Menü
Sepet


Kişisel Verilerin Korunması


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

YÜKSELİŞ VETERİNER İLAÇ VE MEDİKAL TAR.ÜR.HAY.NAK.İNŞ.OTOM.REST.GIDA TEKS.SAN.VE LTD. ŞTİ (“Yükseliş Veteriner”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Veri Sorumlusu: YÜKSELİŞ VETERİNER İLAÇ VE MEDİKAL TAR.ÜR.HAY.NAK.İNŞ.OTOM.REST.GIDA TEKS.SAN.VE LTD. ŞTİ YEŞİLOBA MAH. TURHAN CEMAL BERİKER BLV. NO: 479 A SEYHAN/ ADANA

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
2.1. Online satış faaliyetinin gerçekleştirilmesi;
Kredi kartı veya yurtiçi Debit kartlar ile yapacağınız ödemelerde, 
Kart bilgilerinizin güvenliğini her şeyden çok önemsiyoruz. 
Bu nedenle, girmiş olduğunuz kart bilgilerinin 128-bit SSL sertifikası sayesinde internet cafe vb.. Ortamlarda bile kart bilgilerinizin şifreli olarak gönderilmesini sağlıyoruz, izlenmesini imkânsız hale getiriyoruz. 
Geliştirdiğimiz basit sanal klavyeyi ise, bilgisayarınızda olabilecek keylogger vb.. 
Klavyeden girilen verileri kayıt eden zararlı yazılımlara karşı bir önlem olarak size sunuyoruz. 
Bütün bu önlemler ile, sitemizden alışveriş yaptığınızda kredi kartı bilgilerinizin tamamen güvende kalmasını amaçlıyoruz, 
Öyle ki ödeme yaptığınız kart bilgilerini biz bile göremiyoruz.
2.2. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi;
Tarafınıza fatura kesilebilmesi ve gerekli durumlarda karşımızda gerçek bir muhatap bulabilmek amacıyla, T.C. kimlik numaralarınız sistemde saklanmaktadır. T.C. kimlik numaralarınız, Sadece fatura kesilirken ve gerekli durumlarda yasal mercilere sunmak amacıyla kullanılacaktır. Bunların dışındaki bir kullanımı veya yasal merciiler dışındaki üçüncü şahıslarla paylaşılması söz konusu değildir. 
2.3. Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi
2.4. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
2.5. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
2.6. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
2.7. İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
2.8. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
2.9. Satış süreçlerinin yürütülmesi
2.10. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
2.11. Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi 
2.12. Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
2.13. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dahilinde kişisel veriler;
İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim şirketlerine, mali müşavirlere,
Hukuk bürolarına, Online satış hizmetinin sunulması için anlaşmalı üçüncü taraf şirketlere,
Banka ve finans kuruluşlarına, İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları aracılığı ile açık rızanız ya da Kanun’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.
Bu bilgiler, ticari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Yükseliş Veteriner’in ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

5.İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE BELİRTİLEN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Yükseliş Veteriner’in yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;
5.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
5.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
5.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
5.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
5.6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
5.7. (5.4.) ve (5.5.) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
5.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
5.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
6.Sözleşme Değişiklikleri

Bu sözleşmedeki her değişiklik, burada görünür olacaktır. Yükseliş Veteriner, haber vermeksizin sözleşmeyi değiştirme hakkına sahiptir. Dilediğiniz zaman üyeliğinizi sildirme hakkına sahipsiniz (Yükseliş Veteriner hizmet almadığınız sürece).

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ
YÜKSELİŞ VETERİNER İLAÇ VE MEDİKAL TAR.ÜR.HAY.NAK.İNŞ.OTOM.REST.GIDA TEKS.SAN.VE LTD. ŞTİ. (“Yükseliş Veteriner ”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. İşbu Açık Rıza Metni ile Kanun’da yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Yükseliş Veteriner müşterilerin açık rızalarının temini amaçlanmaktadır.

Açık rıza gerektirmeyen durumlarda ise Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren durumlarda da Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel ilkelere uygun veri işlenmektedir.

Buna göre kişisel veriler, Yükseliş Veteriner tarafından,

Ürün, hizmet, mağaza ve kampanyalarla ilgili olarak satış, pazarlama ve tanıtım amaçlı tarafıma iletişim mesajları ve e-posta gönderilmesi,
Ürün ve hizmetlere ilişkin görüş ve şikayetlerimin tespit edilmesi,
Daha verimli ve iyi hizmet alabilmek adına beğenilerime, hobilerime, kişisel zevklerime, ziyaret ettiğim sayfalara, siparişlerime ve şikayetlerime ilişkin profilleme yapılmasına ve raporlamaların oluşturulması,
Pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
Üyelik işlemlerimin tesis edilmesi,
Üyelik ve tanıtım/reklam amaçlı basılı materyallerin iletilmesi,
amaçlarıyla işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metninde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.
    
Tarama deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini iyileştirmek için tanımlama bilgileri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz.